☰ Menü

Kullanım Sözleşmesi

Hakaret ve Kişisel Bilgiler: Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme imkanı sunarken, başkalarını kötüleme imkânı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, özel yaşama saldırı hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu içeriğe sahip olan yorumlar ve gönderilen içerikler hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse üyelik hiçbir uyarı olmadan kapatılacaktır.

Resmi İçerik: Fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen resmi kurumlara ait videolar, yorumlar hiçbir uyarı olmadan silinecektir.Gerekli görülürse üyelik hiçbir uyarı olmadan kapatılacaktır.

Siyaset veya Dini İçerik: Her siyasi görüşe ve dine saygı duyuyor ama bunların suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi veya dini içerikli yorumlar hiçbir uyarı olmadan silinecektir.Gerekli görülürse üyelik hiçbir uyarı olmadan kapatılacaktır.

Yasalara Aykırılık: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, illegal yazılımı tanıtan tüm içerikler de hiçbir uyarı olmadan silinecektir.

Yasal Sorumluluk

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin ve yorumların TeknoKapsam tarafından kullanılmasını ve Kişisel kullanım dışında herhangi bir TeknoKapsam’a ait içeriği, Teknokapsam’ın yazılı onayı olmaksızın kullanma ve çoğaltma yasaktır.

TeknoKapsam, sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil hiçbir garanti vermemektedir. TeknoKapsam, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içinde TeknoKapsam tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

×

Bir Şeyler Ara